Top 5 người kiếm tiền nhiều nhất trong làng giải trí thế giới

Dưới đây là top 5 người kiếm tiền nhiều nhất trong làng giải trí thế giới.

1. Taylor Swift - 170 triệu đô
2. One Direction - 110 triệu đô3. James Patterson - 95 triệu đô
4. Phil McGraw – 88 triệu đô
5. Cristiano Ronaldo – 88 triệu đô