TOP 5 ĐỊA ĐIỂM BÁN DRAP GA GIƯỜNG ĐẸP NHẤT TP HCM

Dưới đây là địa điểm bán drap, ga giường đẹp nhất TP HCM được muanhanh.com bình chọn.

 Full House

HOTLINE : 0122 565 7642
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000122675443381 Satin :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.168747310210853.1073741861.100012267544338&type=3


2. Cotton 100%:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.184078745344376.1073741862.100012267544338&type=3
3 Tơ tằm:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.155667558185495.1073741857.100012267544338&type=3


4. Lụa tencel:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.155668141518770.1073741858.100012267544338&type=3

5. Ga khách sạn:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.154742954944622.1073741854.100012267544338&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.154735804945337.1073741853.100012267544338&type=3

6 Contton lụa: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.168282946923956.1073741860.100012267544338&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012267544338&sk=photos&collection_token=100012267544338%3A2305272732%3A69&set=a.164287790656805.1073741859.100012267544338&type=3