[Sưu tầm] Những câu nói hay trong cuộc sống

Trong cuộc sống chúng ta sẽ có lúc cần phải mượn những câu nói hay của người khác về nghị lực để vượt qua những khó khăn khác nhau